3.7
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
മൊത്തം 3.7 വോട്ടുകളിൽ ശരാശരി 5 / 50.
റാങ്ക്
N / A, ഇതിന് 13.7K പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു