വകുപ്പുകൾ

പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിന്റെ ഡിഎംസി‌എ അറിയിപ്പ്

ഡിജിറ്റൽ മില്ലേനിയം പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ സേവന ദാതാവാണ് മൺ‌ടൂൺ.

ഞങ്ങൾ പകർപ്പവകാശ ലംഘനം വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും നിയമപരമായ പകർപ്പവകാശ ഉടമകളുടെ അവകാശങ്ങളെ ശക്തമായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
നിങ്ങൾ‌ മൻ‌ടൂൺ‌ വെബ്‌സൈറ്റിൽ‌ ദൃശ്യമാകുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ പകർ‌പ്പവകാശ ഉടമയാണെങ്കിൽ‌, ലംഘനമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങൾ‌ ഞങ്ങളെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ട ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ‌ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.


ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകാം. നിങ്ങളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുത്തണം:

  • നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന പകർപ്പവകാശമുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട തിരിച്ചറിയൽ. ഒരൊറ്റ അറിയിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം പകർപ്പവകാശമുള്ള സൃഷ്ടികളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലംഘനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഓരോ സൃഷ്ടികളെയും പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി പട്ടിക സമർപ്പിക്കണം.
  • മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മതിയായ വിശദമായ വിവരങ്ങളോടെ ലംഘനമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലംഘന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിഷയമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ഥാനവും വിവരണവും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയൽ. ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വെബ് പേജുകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട URL അല്ലെങ്കിൽ URL- കൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
  • പരാതിപ്പെടുന്ന കക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മതിയായ വിവരങ്ങൾ, അതിൽ ഒരു പേര്, വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വിലാസം, പരാതിപ്പെട്ട കക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഒപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.
  • പരാതിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പകർപ്പവകാശ ഉടമയോ അതിന്റെ ഏജന്റോ നിയമമോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന കക്ഷിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന.
  • വിജ്ഞാപനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ‌ കൃത്യമാണെന്നും ലംഘനമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അവകാശത്തിന്റെ ഉടമയ്‌ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പരാതിപ്പെടുന്ന കക്ഷിയെ അധികാരപ്പെടുത്തിയെന്നും തെറ്റായ ശിക്ഷാനടപടിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന.

രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ നിയുക്ത ഏജന്റിന് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അയയ്ക്കണം:

ഡിഎംസി‌എ ഏജൻറ് ഇമെയിൽ: [email protected]

ബട്ടണുകൾ കാണിക്കുക
ബട്ടണുകൾ മറയ്ക്കുക
സ Man ജന്യ മാൻ‌വ ഹെന്റായ് ഓൺ‌ലൈനിൽ വായിക്കുക